DĚKANSKÉ VOLNO v rámci Akademického dne 2013

26.09.2013 13:50

V souvislosti s konáním slavnostního zahájení akademického roku 2013/14 vyhlašuje děkan FPF SLU prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. na středu 2. října 2013 děkanské volno.
V tomto termínu se uskuteční Akademický den 2013, který se koná u příležitosti zahájení nového akademického roku a 5. výročí vzniku Fakulty veřejných politik. Od 10 hodin se ve Sněmovním sále minoritského kláštera v Opavě (Masarykova 41) proběhne následující program:
• Slavnostní nástup akademických funkcionářů Slezské univerzity a čestných hostů
• Státní hymna České republiky
• Vystoupení rektora Slezské univerzity v Opavě
• Předání jmenovacího dekretu doc. PhDr. Martinovi Francovi, Ph.D.
• Předání ocenění členům akademické obce a zaměstnancům
• Vystoupení děkana Fakulty veřejných politik v Opavě
• Prezentace almanachu Fakulty veřejných politik 2008-2013
• Vystoupení Komorního sboru Slezské univerzity
• Závěr - Gaudeamus igitur