DIVADELNÍ FESTIVAL I - PRO STUDENTY I. ROČNÍKU

29.10.2013 10:46

Pokud studenti I. ročníku pravidelně navštěvovali program Festivalu Na cestě 2013, mohou jeho absolvováním splnit předmět Divadelní festival I. Dle požadavků uvedených v sylabu k předmětu je nutné dodat také ještě hodnocení festivalu.