Festival OST-RA-VAR 2014

30.10.2014 11:50

Ve dnech 26. – 30. listopadu 2014 proběhne již 18. ročník Festivalu ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR.
Organizátoři nabízejí oboru Kulturní dramaturgie celkem 13 míst (5 míst s možností ubytování + 8 míst bez ubytování). Na festival se tedy studentimohou přihlásit a aktivně se jej zúčastnit s výsledkem absolvování předmětu Divadelní festival I, II a III (detaily splnění předmětu naleznete samozřejmě v sylabu předmětů). Součástí festivalu jsou také diskuzní semináře, jejichž absolvování je pro udělení zápočtu rovněž nezbytné.
Na vaše mailové adresy vám byl rozeslán zvací dopis, program festivalu a přihláška. Akreditační poplatek na festival je 300 Kč. Pečlivě si vše prostudujte!
Zájemci nechť vyplní přihlášku a zašlou ji zpět na adresu bergmannova@hotmail.com (případně pavla.bergmannova@fpf.slu.cz) nejpozději do 5. listopadu 2014. Poté bude zveřejněn seznam přihlášených studentů, jenž bude odeslán na sekretariát festivalu, odkud vás budou následně kontaktovat s dalšími informacemi.
Přednost bude dána studentům, kteří se rozhodnou pro účast na celém festivalu (nikoli např. jen 1-2 dny), dále bude rozhodující váš termín zaslání přihlášek (čím dříve, tím máte větší šanci).
Nepřihlašujte se samostatně, souhrnně přihlášení studenti přes KD mají přednost!

Mgr. Pavla Bergmannová