Soutěž „FOKUS DIVADLO“ pro studenty středních škol

25.09.2014 12:37

Obor Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo při Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě vyhlašuje 1. ročník soutěže „FOKUS DIVADLO“ 2014 pro autora nejlepší divadelní recenze či kritiky. Smyslem soutěže je podnítit a rozvinout zájem studentů středních škol o  divadlo a jeho kritickou reflexi.

Propozice soutěže

 • soutěž je určena studentům středních škol a není rozdělena do více kategorií
 • výběr hodnocené inscenace záleží na autorovi, musí se však jednat o dílo některého z profesionálních divadel premiérované v roce 2014
 • všechny práce musí být původní, dosud nepublikované
 • každý autor může zaslat max. 2 práce
 • rozsah jedné práce nesmí být kratší než 2000 znaků a delší než 5000 znaků
 • soutěž je anonymní

Organizace a vyhodnocení

 1. Do soutěže budou přijaty práce v tištěné podobě (řádkování 1,5, písmo Times New Roman vel. 12), popř. napsané na psacím stroji. Soutěžní příspěvek musí být zaslán ve dvou vyhotoveních. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. S přihlašovanými pracemi přiložte obálku obsahující tyto údaje: název práce, jméno a příjmení autora, datum narození, adresa bydliště, název zastupované střední školy, e-mail, číslo telefonu a heslo, kterým autor označí rovněž kopie své zaslané práce.
 2. Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději dne 5. listopadu 2014 na adresu: Kulturní dramaturgie - Ústav bohemistiky a knihovnictví, Masarykova tř. 37, 746 01 Opava. V levém dolním rohu obálky uveďte prosím heslo „Fokus divadlo“.
 3. Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota ve složení:
 • Mgr. Pavla Bergmannová (předsedkyně poroty) – VŠ pedagog (FPF SLU Opava, vedoucí oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením a divadlo), divadelní a filmová publicistka
 • Mgr. Jan Heczko, Ph.D. – VŠ pedagog (FPF SLU Opava, vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví)
 • Mgr. Jana Cindlerová – VŠ pedagog (FPF SLU Opava, DAMU Praha), divadelní publicistka (ČRO 3 – Vltava)
 • Mgr. Hasan Zahirović – VŠ pedagog (FPF SLU Opava), herec, překladatel a dramaturg
 1. Vítězné práce budou odměněny takto:
 • 1. cena: vstupenky do Divadla Petra Bezruče Ostrava, věcné ceny
 • 2. cena: vstupenky do Divadla Petra Bezruče Ostrava, věcné ceny
 • 3. cena: vstupenky do divadla Petra Bezruče Ostrava

 Porota má právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání.

 1. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v Opavě dne 15. listopadu 2014 v rámci akce Noc divadel 2014, organizované oborem Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo FPF SLU Opava. Autoři oceněných příspěvků budou vyzváni k účasti telefonicky a mailem nejpozději dne 12. listopadu 2014.

V případě dotazů se, prosím, obracejte na následující kontakty:

 • Mgr. Jana Cindlerová – jana.cindlerova@email.cz, +420 777 292 798 
 • Mgr. Pavla Bergmannová - pavla.bergmannova@fpf.slu.cz, +420 775 182 502

 

Autorkou nápadu vzniku soutěže je Mgr. Pavla Bergmannová.

Partnerem soutěže „Fokus divadlo“ 2014 je Divadlo Petra Bezruče Ostrava.