VYHLÁŠENÍ DRAMATICKÉ SOUTĚŽE O CENU ALFRÉDA RADOKA

14.10.2013 13:04

Nadační fond Cen Alfréda Radoka vyhlašuje již po dvaadvacáté anonymní dramatickou soutěž o Cenu Alfréda Radoka 2013. Soutěže se může zúčastnit kterýkoli autor píšící česky nebo slovensky s původní divadelní hrou, která dosud nebyla uvedena ani zveřejněna a nebude uvedena či zveřejněna do vyhlášení výsledků soutěže v březnu 2014.

Podmínky soutěže spolu s přihláškou jsou k dispozici na webových stránkách www.cenyalfredaradoka.cz.
Pozor: uzávěrka soutěže je již 13. 12. 2013.

Jména deseti finalistů soutěže budou oznámena v únoru 2014 a zveřejněna na www.cenyalfredaradoka.cz.

Cílem dramatické soutěže je od počátku její existence napomáhat vzniku a propagaci nových divadelních textů. Finálové hry v letošním roce získají možnost prezentace a různých forem realizace.
Již po osmé se jedním z partnerů soutěže stává Český rozhlas, jenž uděluje jednomu z účastnických textů vlastní cenu (spojenou s finančním bonusem) a následně ho inscenuje a odvysílá. O dalších bonusech pro finálové texty budeme průběžně informovat.