Vyhlášení soutěže o Cenu Václava Königsmarka 2014

07.10.2014 11:32

Teatrologická společnost vyhlašuje 8. ročník soutěže o Cenu Václava Königsmarka. Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti talentům české divadelní vědy. Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohou autoři česky psaných a v ČR v letech 2013 a 2014 k obhajobě zadaných nebo obhájených seminárních, bakalářských, magisterských a disertačních prací s divadelněhistorickým či divadelněteoretických obsahem a autoři prací o českém divadle zadaných nebo obhájených v zahraničí v jazyce slovenském či anglickém.

Soutěž je vypsána ve třech kategoriích:
1. pro studenty a absolventy bakalářského studia do 35 let
2. pro studenty a absolventy magisterského studia do 35 let
3. pro studenty a absolventy doktorského studia bez věkového omezení
     
Cenu získají průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná komise sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, časopisu Divadelní revue a zástupců teatrologických pracovišť. V každé kategorii lze udělit tři ceny v odstupňovaném pořadí, komise má právo ceny neudělit. První místo v každé kategorii bude oceněno finanční odměnou a vybrané práce budou nabídnuty k publikování odbornému recenzovanému periodiku Divadelní revue. Vyhlášení výsledků se uskuteční na Valné hromadě Teatrologické společnosti v prvním pololetí roku 2015.
 
Uchazeči zašlou na e-mailovou adresu teatrologie@teatrologie.cz tyto náležitosti:
1. vyplněný formulář přihlášky ve formátu pdf a doc – ke stažení na: https://www.teatrologie.cz/cvk2014/prihlaska_2014.doc
2. text práce ve formátu PDF (v případě většího objemu dat použijte webové úložiště)
3. anotaci v délce max. 300 znaků ve formátu doc
     
Uzávěrka přihlášek a odevzdání prací je 31. října 2014.

Anotace všech přihlášených prací včetně jména autora mohou být zveřejněny na webu Teatrologické společnosti (www.teatrologie.cz).

Dotazy směřujte na teatrologie@teatrologie.cz.
Teatrologická společnost
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17 | 110 00 Praha 1
teatrologie@teatrologie.cz | www.teatrologie.cz